Kokatund lapsega

Juhendaja: Edda Rei

Toimumise aeg: reedeti 18.00-20.00 

toimub kaks korda kuus 13.okt/ 27.okt

Toimumise koht: Kehtna PK käsitöö klass

Tasu: 10 eurot kord